Αστικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας εξειδικεύονται σε όλους του τομείς του αστικού δικαίου.

Ειδικότερα, έχουμε παρασταθεί σε πλήθος δικαστηρίων και έχουμε πολύχρονη συμβουλευτική εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν:

Δίκαιο συμβάσεων

Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, συμβάσεις εμπορικής διανομής, συμβάσεις οδικής μεταφοράς, συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), συμβάσεις factoring, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις consulting, συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing), κ.α..

Αποζημίωση από αδικοπραξίες

Θέματα προσβολής προσωπικότητας (διά του τύπου και μέσω διαδικτύου)

Οικογενειακό Δίκαιο

(συναινετικό η με αντιδικία διαζύγιο – διατροφή – επιμέλεια και συνεπιμέλεια τέκνων – επικοινωνία με τέκνα – υιοθεσίες – αναγνώριση πατρότητας τέκνου – σύμφωνο συμβίωσης κ.α.)

Κληρονομικό Δίκαιο

(Σύνταξη διαθήκης – Έκδοση κληρονομητηρίου – Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς – Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων)

Εργατικό Δίκαιο

(Εργατικά ατυχήματα – Απόλυση – Διεκδίκηση αποζημιώσεων – Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών– Σύναψη συμβάσεων εργασίας)

Ακίνητα και κινητά πράγματα (εμπράγματο δίκαιο)

(μισθώσεις αστικές και επαγγελματικές – αγοραπωλησίες και έλεγχος τίτλων ακινήτων – κατάρτιση προσυμφώνων – παράσταση σε συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου – αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων – κτηματογράφηση – μισθωτικές διαφορές – διαφορές συνιδιοκτητών)

Τροχαία ατυχήματα

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και διακανονισμός χρεών

Ζητήματα προστασίας καταναλωτή

Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης

Ιατρική ευθύνη

Ζητήματα εχεμύθειας (NDAs)

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γιατί να μας επιλέξετε

Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μια προσέγγιση εστιασμένη γύρω από τον εντολέα, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλές και νομική βοήθεια και προτείνοντας εξατομικευμένες λύσεις, κατάλληλες για τα ζητήματα και τις ανάγκες κάθε εντολέα.

Η ομάδα μας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και συμβουλές στον νομικό και οικονομικό τομέα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιθυμίες και ανάγκες των εντολέων μας.

0+
Εντολείς
0χρόνια
Δικηγορικής εμπειρίας
0+
Συνεργάτες

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπόθεσή σας

    Η Ομάδα μας