Μάνος Τεχνίτης

Δικηγόρος, ΜΔΕ, LL.M., υπ. Διδάκτωρ Εγκληματολογίας τμήματος Νομικής ΔΠΘ

Τηλέφωνο+302110135653

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Μάνος Τεχνίτης είναι δικηγόρος και συνεργάζεται με την  “Σπυρόπουλος Δικηγορική Εταιρεία” από το 2012. Είναι υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ποινικό Δίκαιο και την Εγκληματολογία με “Άριστα” από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού «Διακρατικό και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με ειδίκευση στο Τουριστικό Εμπορικό Δίκαιο.

Έχει λάβει πιστοποίηση ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Είναι συντονιστής έκδοσης του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού “Crime Times” υπό την επιστημονική διεύθυνση του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και έχει διατελέσει αρχισυντάκτης του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού «The Art of Crime” του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Αθηνών. Τέλος είναι μέλος του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Τουριστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ακινήτων
 • Διαμεσολάβηση
 • Δίκαιο Ανηλίκων
 • Οικονομικό Έγκλημα
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών
 • Δίκαιο Συμβάσεων
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά

Η Ομάδα μας