Εταιρικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας παρέχει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες σε εμπορικές εταιρείες και στηρίζει την επιχειρηματικότητα σε νομικό επίπεδο και σε επίπεδο συμβουλευτικής για οικονομοτεχνικά θέματα και αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση.

Ειδικότερα, έχουμε πολύχρονη, σημαντική και ουσιαστική εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν:

  • Σύσταση εταιρειών
  • Λειτουργία εταιρειών – Συμβουλευτική σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης
  • Συμβουλευτική εταιρειών σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής και συμμόρφωσης (tax planning)
  • Μετατροπή εταιριών με συγχώνευση, απορρόφηση ή απόσχιση κλάδου (M & As)
  • Εξαγορές εταιριών και μετοχών
  • Νομική υποστήριξη startup εταιρικών σχημάτων
  • Πτωχευτική διαδικασία και διαδικασίες διακανονισμού χρεών
  • Συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γιατί να μας επιλέξετε

Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μια προσέγγιση εστιασμένη γύρω από τον εντολέα, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλές και νομική βοήθεια και προτείνοντας εξατομικευμένες λύσεις, κατάλληλες για τα ζητήματα και τις ανάγκες κάθε εντολέα.

Η ομάδα μας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και συμβουλές στον νομικό και οικονομικό τομέα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιθυμίες και ανάγκες των εντολέων μας.

0+
Εντολείς
0χρόνια
Δικηγορικής εμπειρίας
0+
Συνεργάτες

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπόθεσή σας

    Η Ομάδα μας