Δίκαιο της Ενέργειας & Δίκαιο Περιβάλλοντος

Η εταιρία μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε γνωμοδοτικό καθώς και σε δικαστηριακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή και την προμήθεια κάθε μορφής ενέργειας, πάντοτε με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε τους εντολείς μας σε υποθέσεις που αφορούν:

  • εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος
  • συμφωνίες EFET
  • δίκαιο ανταγωνισμού
  • συμβάσεις συνεργασίας
  • αδειοδοτήσεις
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γιατί να μας επιλέξετε

Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μια προσέγγιση εστιασμένη γύρω από τον εντολέα, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλές και νομική βοήθεια και προτείνοντας εξατομικευμένες λύσεις, κατάλληλες για τα ζητήματα και τις ανάγκες κάθε εντολέα.

Η ομάδα μας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και συμβουλές στον νομικό και οικονομικό τομέα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιθυμίες και ανάγκες των εντολέων μας.

0+
Εντολείς
0χρόνια
Δικηγορικής εμπειρίας
0+
Συνεργάτες

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπόθεσή σας

    Η Ομάδα μας