Ιωάννα Καρναχωρίτη

Δικηγόρος, ΜΔΕ

Τηλέφωνο+302110135653

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ιωάννα Καρναχωρίτη είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Συνεργάζεται με τη «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το έτος 2014. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο «Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες» με ειδίκευση στο δίκαιο της Ενέργειας και έχει χειριστεί πληθώρα υποθέσεων αστικού, τραπεζικού και ποινικού δικαίου, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  • Αστικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Συμβάσεων
  • Δίκαιο Ενέργειας
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσιες Συμβάσεις

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά

Η Ομάδα μας