Μνημόνιο συνεργασίας SPYROPOULOS LAW FIRM με τη Δικηγορική Εταιρεία Paton y Asociados στη Μαδρίτη της Ισπανίας

Στις 28.12.2023 η δικηγορική εταιρεία SPYROPOULOS LAW FIRM (spyropouloslawfirm.gr) και η δικηγορική εταιρεία Paton y Asociados με έδρα τη Μαδρίτη στην Ισπανία (patonyasociados.com) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή νομικών πληροφοριών και τεχνογνωσίας και τη συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις με νομικό αντικείμενο. Την SPYROPOULOS LAW FIRM εκπροσώπησε ο senior partner Επ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Δρ. Φώτης Σπυρόπουλος και την Paton y Asociados ο senior partner Επ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Victor Martinez Paton. Η SPYROPOULOS LAW FIRM επιβεβαιώνει την εξωστρέφειά της σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες της και την αναγνώριση την οποία έχει σε διεθνές επίπεδο, πάντοτε με στόχο την παροχή πληρέστερων και βελτιστοποιημένων υπηρεσιών στους εντολείς της.

Σχετικές δημοσιεύσεις