Οι εταίροι της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων

Στις 10.07.2022 στην Πάτρα ο Δρ. Φώτης Σπυρόπουλος και η υπ. Δρ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη έλαβαν μέρος ως εισηγητές στο 22ο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Στο επιστημονικό διάλογο του συνεδρίου διατύπωσαν τις θέσεις τους για τις τελευταίες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα κατά την τελευταία εξαετία σχετικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα, παρουσίασαν τμήμα της έρευνάς τους για την νομική αντιμετώπιση της διασποράς ψευδών ειδήσεων και συνέδραμαν με τους υπόλοιπους εισηγητές στην εξαγωγή πολύ σημαντικών και επίκαιρων επιστημονικών συμπερασμάτων.

Σχετικές δημοσιεύσεις