Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Δρ. Φώτη Σπυρόπουλου «Παραπληροφόρηση & fake news στο διαδίκτυο»

Τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησε το τέταρτο βιβλίο του Δρ. Φώτη Σπυρόπουλου με τίτλο “Παραπληροφόρηση & fake news στο διαδίκτυο” από τις εκδόσεις “Νομική Βιβλιοθήκη” με πρόλογο του Ομ. Καθηγητή ΕΚΠΑ και τ. Πρύτανη ΔΠΘ Γιάννη Πανούση. Στο βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί και την μεταδιδακτορική διατριβή του Δρ. Φώτη Σπυρόπουλου, αποκαλύπτονται με επιστημονικά πρωτότυπο τρόπο οι νομικές, εγκληματολογικές και τεχνολογικές προεκτάσεις της παραπληροφόρησης και των fake news στο διαδίκτυο.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα είναι, ο ρόλος της τεχνολογίας στη δημιουργία, όξυνση και πρόληψη του φαινομένου των fake news, η ποινικοδογματική ανάλυση των διατάξεων καθώς και οι εγκληματολογικών καταβολών στοχασμοί για τις πρακτικές και τα όρια στην πρόληψη της παραπληροφόρησης. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η έρευνα του μεταδιδάκτορα συγγραφέα και της ερευνητικής ομάδας στην οποία διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος σε χρήστες διαδικτύου για την αντιμετώπιση των fake news και της παραπληροφόρησης. Με γνώμονα τα αποτελέσματα της, ο Δρ. Φώτης Σπυρόπουλος παρουσιάζει προτάσεις για την χάραξη  αντεγκληματικής πολιτικής και την διαμόρφωση σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου.

Σχετικές δημοσιεύσεις